Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.
Title Image

Art of Baking | Изкуството на печенето

Experienced and Friendly
Art of Baking

Bread is ART….flour, water, salt, and sourdough.

Sourdough bread is made by the fermentation of dough using naturally occurring lactobacilli. It uses biological leavening rather than using cultivated baker’s yeast. The lactic acid produced by the lactobacilli improved the qualities of the bread.

Хлябът е изкуство … брашно, вода, сол и кисела тесто.

Заквасеният хляб се прави чрез ферментацията на тестото, като се използват естествено срещащи се лактобацили. Той използва биологично извличане, а не използва култивирани хлебни дрожди. Млечната киселина, произведена от лактобацилите, подобрява качествата на хляба.

POST A COMMENT